Noodzaak van een Engelse vertaling en andere taaldingen…


Engelse vertaling…
Gezien de internationalisering van onze samenleving en de doelgroep van het Project is een Engelse vertaling onontbeerlijk. We zijn begonnen maar het is nogal een klus.

Ideeën voor een eerste druk…
Het spel van de knikkers zal ook door ons gespeeld dienen te worden maar wel onder geschetste nieuwe voorwaarden.
– Een samenwerking met een uitgever ligt voor de hand.
– Sponsors en fondsen aanspreken.
– Karakters uitschrijven.
– Specialisten samenbrengen om wetenschap en verhandelingen te verfijnen en te vervolmaken.
– Het Project zou de perfecte ‘Weet’ jaaragenda kunnen zijn, als je het werk van roman en dialoog zou ontdoen en enkel, belangrijke quotes en wetenswaardigheden zou laten staan.
– Opinie maken. Of trachten bij te dragen aan de opinie. Is een van de geopperde ideeën om nog een andere weg te bewandelen om ons ‘Project’ en haar inhoudelijkheid voor het voetlicht te krijgen.

Stijl-, taal- en opmaakfouten…
Het kon ook nauwelijks anders. Er zijn er enkele stijl-, taal- en opmaakfouten blijven staan. Deze zijn op te lossen in het Ebook maar in de hardcopy zullen we het moeten schoppen tot een eerste, ‘echte’ druk. Kom jij een taalfout tegen? Laat het weten…

– Blz 75, regel 26 t/m 29 staat ‘das’. Dit moet ‘dat’ zijn.
– Blz 34 bij Aristotelus is de ontwikkeling van het denken, snel weergegeven. Door de zinsconstructie lijkt het dat Thomas van Acquino tot de Verlichting behoort. Hij leefde echter in 1200 en leverde dus diep in de Middeleeuwen al strijd voor de plek van het denken boven geloven.
– Blz 41, derde alinea staat ‘hebbe’. Dit moet ‘hebben’ zijn.
– Blz 176. 2e kolom. regel 10 staat ‘war’. Dit moet ‘waar’ zijn.
– Bij foto pagina 186 is de tekst weggevallen. Er zou moeten staan ‘Politicians discussing Global Warming’ van Isaac Cordal.
-Blz 80. Regel 29. Pseudoniemen in een geval niet consequent. Er staat nog eenmaal een originele naam.

‘Vergeten’ onderwerpen…
Het werk geeft al aan, dat het niet allesomvattend is. Er zijn dus onderwerpen vergeten. Welke mis jij?

– Meisjes besnijdenis.
– Verdieping over de bevolkingsontwikkeling.

Uncategorized